It is not the mountain we conquer but ourselves น้ำตกร้อน จังหวัดกระบี่
น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.กระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน แต่น้ำไม่ถึงกับร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
It is not the mountain we conquer but ourselves วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่งตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง